Fordonsregistrering

De fordon som allmänt kallas fyrhjulingar kan se relativt lika ut, men har helt olika regler. Det finns en mängd olika registreringsformer, det är just registreringen som avgör vilken typ av fordon din ATV är. Här följer en enkel beskrivning av de vanligaste formerna:

Fordonsregistrering Traktor A och Traktor B

Ett fordon med minst två hjulaxlar, inrättat för att dra arbetsredskap eller andra fordon. Traktor-registrering finns i två underkategorier:

Traktor A, även kallad T3A, får inte vara konstruerad för att köra fortare än 40 km/h. Du ska ha fyllt 15 år och ha AM-behörighet för att få köra Traktor A. Behöver inte besiktigas och får framföras på allmän väg, dock på vägrenen eller så långt till höger som möjligt, samt i terräng där så är tillåtet.

Traktor B, även kallad T3B, får köras i högst 50 km/h. Om fordonet inte är utrustat med ABS-bromsar ska en begränsning av hastigheten finnas vid 60 km/h. Kräver B-körkort, T3B får ha en passagerare. Fordonet ska besiktigas efter fyra år och därefter vartannat år. Får framföras på allmän väg och får hanteras som vilket fordon som helst, dock max 50 km/h, samt i terräng där så är tillåtet.

Terrängregistrering

Ett motordrivet fordon som får användas i terräng där så är tillåtet och på enskild väg. Används ofta för arbete med skog och mark. I terräng är maxhastigheten 70 km/h. Terrängskoter och lätt terrängvagn får inte köras på allmän väg, utan bara på enskilda vägar, men det finns undantag. Till exempel om en allmän väg måste korsas eller om terrängförhållandena kräver färd på allmän väg. I detta fall gäller en maxhastighet på 20 km/h.

Terrängmotorfordon får dra släp i terräng och har inga begränsningar i motorstyrka och effekt. Vidare krävs att man fyllt 16 år samt har förarbevis för att få köra en terränghjuling. Alternativt B-körkort utfärdat före 1 januari 2000.

Goes Cobalt ATV i skogen. Fordonsregistrering terräng

Vägregistrerad ATV (Fyrhjulig motorcykel) även kallad Quadricycle


Även motorcyklar kan vara fyrhjulingar, men får då inte väga mer än 400 kilo och ha en motoreffekt på högst 15 kilowatt. Om den drivs på el kommer batteriernas vikt inte att räknas in i fordonets vikt. Från och med den 13 januari 2013 krävs B-körkort för fyrhjuliga motorcyklar. (Men de som hade MC-behörighet innan det datumet, får fortsätta köra fyrhjuling). Hjälm är ett krav, liksom registrering av fordonet. A eller B-körkort krävs från 18 års ålder. Registreringsskylt av MC-typ ska finnas. En vägreggad fyrhjuling får framföras på alla allmänna vägar och vägens rekommenderade hastighet gäller. Dessa fordon får oftast inte dra släp lagligt på väg. Med en vägreggad fyrhjuling kan du exempelvis åka till jobbet.

Oregistrerad fyrhjuling

Oregistrerade fyrhjulingar får endast användas inom inhägnat och avsett område. Detta kan tillexempel vara barnfyrhjulingar eller sportquads. Hjälm och skyddsutrustning är inget krav, men rekommenderas starkt.

Fler registreringsformer

Inom kategorin registreringsformer för fyrhjulingar finns även moped, motorcykel och motorredskap. Du kan läsa mer om dessa på transportstyrelsens hemsida här.

 

Den vanligaste registreringsformen är Traktor B (T3B). Fundera noga på vilken registrering som passar dig bäst och vad du främst ska använda din ATV till. Rådfråga gärna våra duktiga handlare, de kan även hjälpa dig med var du kan ta förarbevis.